Företag

Bay of Ideas finns att beställa som en unik företagslösning enbart för er organisations idéer. Ni får er egna slutna Bay of Ideas-plattform anpassad till företag, som blir den självklara digitala kanalen för alla era anställdas idéer. Ledningsgruppen får löpande rapporter skickade till sig som sammanställer de mest aktiva idéerna och förslagen.

Konstant innovation på arbetsplatsen är viktigt att ta hänsyn till för att kunna mäta sig mot konkurrensen, tillfredsställa kunder och utmana anställda. 

Alldeles för många anställda har idéer som de inte pratar om som exempelvis ibland rör andra avdelningar eller som bara har fastnat som tankar eller prat i fikarummet. I en tillvaro med enbart digitala kanaler, blir insamling av idéer än mer viktig. 

Med Bay of Ideas plattform uppmuntrar ni era anställda att på enklast möjliga sätt utveckla sina tankar till något mer och där de bästa idéerna kan attrahera och engagera övriga medarbetare, samt ge ledningen insikt i sådant som ligger långt från ledningsgruppsmötet. 

Genom att dra nytta av all er personals idérikedom ökar ni era möjligheter att t ex sänka er organisations kostnader, öka era intäkter, effektivisera processer eller bara hitta den bästa platsen för personalfesten. Med er egen Bay of Ideas plattform skapar ni de bästa förutsättningarna till att utveckla hela er organisations tankekraft till något mer än bara idéer!

Kontakta oss för för att få ert Bay of Ideas att fungera på bästa sätt.