QR kod på grillbrickor

När man i affären köper en färdiggjord grillbricka skall det finnas en QE kod

Att hitta lämplig grillplats kan vara svårt ibland helst när man är besökare. Att då få en karta över var grillplatserna finns i området vore en trevlig information. Att sen ha fina Elgrillplatser i städerna som är brandsäkra och rökfria skapar trygghet och Gemenskap


Promote