Grannsamverkan för solenergi

Teknisk och kommersiell modell för att dela energi i mindre kluster av fastigheter.


Promote