Lysande vägmarkeringar

Göra vägmarkeringar mer synliga i slask och snö på vintern.

Vid dåligt väder och mörker förvinner ofta vägmarkeringar och blir svåra att tyda, speciellt då de är slitna. Detta är ett trafiksäkerhetsproblem som måste lösas. Speciellt bilar som läser av körbanan med ny autonom teknik behöver tydliga markeringar för att fungera bra. I USA har man ofta löst det med små reflexer som sticker upp, men de sliter onödigt mycket på däck och kan lättare orsaka punkteringar. Min idé bygger istället på att bygga in ledbelysning i vägbanan. Kan det fungera eller finns det andra bättre alternativ?


Promote