Dokumentär om Autism

I Sverige så behandlas inte autism alls, fast det finns många behandlingar utomlands.

I Sverige så behandlas inte autism alls, fast det finns många behandlingar utomlands. Vissa säger till och med att deras barn har blivit mycket bättre från sin autism. Autism är ett tillstånd som inte bara påverkar den som har autism, men alla i deras familj och omgivning. Om det finns behandlingar som fungerar, varför forskar man då inte på dem ordentligt och ser om det skulle kunna hjälpa? Dokumentären intervjuar både föräldrar, de som haft autism och läkare över hela världen. Den visar behandlingar och resultat.


Promote