Väggrus till klubben

Sopa upp överblivet väggrus, sälj till behövande i närområdet!

Våra kommuner är överfulla av väggrus från vintern. Istället för att vänta på att att kommunen ska borsta bort gruset kan ex klubben eller laget gå ihop och borsta och samla ihop det själv. Sälj sedan till behövande i närområdet. Tvättat grus kostar ca 1200:- ton.


Promote