Omvänd tumstock

Tumstock med omvänd numrering

På normala tumstockar börjar numreringen på ”tjocka” sidan. Jag vet inte varför 🤷‍♂️ men jag tycker det är opraktiskt, för ofta vill jag bara mäta små mått och då vore det bättre om numreringen börjar på ”tunna” sidan för då kan man lägga den första skenan helt platt mot underlaget. Detta går inte att göra med dagens tumstockar.


Promote