Öka sitt Passionindex

85% har ett lågt engagemang på jobbet (Gallup). Förskräckligt!

Många vill byta jobb, men det är ett stort beslut, så ofta blir det bara funderingar... Det är inte ovanligt att man väljer en olämplig yrkesinriktning redan under studietiden. Men hur ska man åtgärda? Beslutsunderlaget är ofta bristfälligt... Plus att man vet vad man har, men inte vad ett nytt jobb skulle innebära? Därför har jag utvecklat en enkel och kraftfull metodik hur man kan få ett betydligt bättre beslutsunderlag. Först gör man HumanGuide-testet. Sedan fyller man i formuläret StyrkeStrategi (en sida), som man sedan kan ha nytta av i hela livet... Som stöd för att jobba med sin StyrkeStrategi, så använder man webbappen your.humanguide.se. Där kan man bl a beräkna sitt Passionindex, dvs matchning mellan sin personlighet och ett jobb eller kultur eller person. Det går även att använda appen för partnerval eller för att utveckla sin parrelation...


Promote