Lättdrivna motorbåtar

Dubbla V8:or, djupa V-skrov? Vi måste utveckla lättdrivna båtskrov som leder utvecklingen.


Promote