Kollaborativ mjukvaruutveckling baserad på blockchains

Låt open source utvecklare få betalt för sina bidrag i kryptovaluta.

GitHub är en plattform för kodutveckling med många bra funktioner för att spara källkod, bidra till andras proejekt med egen kod eller rapportera buggar. Att få en utvecklare att rätta en bugg eller skapa en ny funktion du önskar kan dock vara svårt då det inte finns någon (ekonomisk) incitamentsstruktur. Genom att kombinera GitHub men en blockkjedja som Bitcoin eller Ethereum kan utvecklaren få ersättning för sitt arbete i kryptovaluta. Då både GitHubs underliggande system för versionskontroll (git) och kryptovalutor bygger på blockkedjeteknik lämpar det sig mycket väl att kombinera dessa. Ethereum och en del andra kryptovaludor bygger dessuom på smarta kontrakt vilket gör du kan genomföra den ekonomiska transaktionen helt automatiskt baserad på en tidigare fastställt avtal.


Promote