Animal talk

En app som talar om vad djur tänker och känner.

Filma ett husdjur (katt/hund) i realtid, appen söker igenom databasen på andra husdjurs beteenden och antagen känsla, tanke eller instinkt, samt presenterar mest sannolika resultat. Ägare som känner sina djur bra kan registrera egna filmklipp som adderar till databasen med korrekt känsla/instinkt.


Promote