Livskvalitet utanför normen.

Möjlighet för de med ASD och NPF söka stödfinansiering för coaching i det egna ledarskapet

Problem: 1. Många med funktionsnedsättningar inom ASD och andra NPF-diagnoser så som ADHD & ADD har sin försörjning antingen genom sjukersättning, aktivitetsersättning eller försörjningsstöd. Det är dessa som har störst behov av att få coaching inom det egna ledarskapet men har minst ekonomisk möjlighet att skaffa sig det. 2. Tillgängliga kurser inom personligt ledarskap har en kommunikation som inte är anpassad för neuroindividuella. Min vision: Bättre förståelse av annorlunda och livskvalitet utanför normen. Min mission: Coaching av det personliga ledarskapet med effektfulla, tydliga och okomplicerade verktyg baserade på neuro-lingvistisk-programmering - NLP, ge individen sin egen förmåga att bygga livskvalitet utanför normen. Söker tips och inspel på hur man hittar sociala investerare som ser den humana och samhällsmässiga vinsten som viktigare än monetär vinst. Ordbok: ASD = autism-spektrum-diagnos, NPF = neuro-psykiatrisk-funktion = samspelet mellan nervsystemet och psyket. Neuroindividuell = individ med en funktionsnedsättning inom NPF


Promote