Branschorganisation för Leasingbolag

Ett sätt att driva frågor som berör alla operationella leasingbolag

Alla leasingbolag gör saker på sitt sätt, men för leverantör och kund kan det ibland skapa stora utmaningar när inte enhetlighet finns. Branschorganisationen för leasingbolag ska jobba för att ena branchen i en gemensam talan mot leverantörer och kunder, utveckling av system och regelverk.


Promote