T-work

Utmana dagens rekryteringsproblematik

Syfte: Lösa utmaningarna gällande matchning mellan potentiella kandidater och företag i rekrytering. Utmaningar i branschen: Lång process Manuellt urval vid rekrytering tar i snitt 20 timmar Höga kostnader Annonsering är kostsamt och rekrytering är en dyr process Felrekrytering Det är otroligt svårt att sålla ut de mest lämpade kandidaterna bland alla sökanden. 25% av alla rekryteringar idag är felrekryteringar, och varje felrekrytering kostar i snitt 700 000 kr. Övrigt 75% (Sverige) .av alla människor i arbetsför ålder (18-64 år) uppger att de inte jobbar där de vill eller med det de vill. Detta stöds också av studien som VD-tidningen genomfört och visar att 40% av alla medarbetare upplever att de inte är engagerade, motiverade eller involverade i företagets mål och vision. All research är genomförd och intervjuer är genomfört med flertalet HR-chefer, Rekryterare, Rekryterande chefer, VD, Beteendevetare och Arbetssökande. Sammanställt säger alla samma sak "Du är något riktigt bra på spåren och får du ihop det, så blir du min och många andras hjälte" För att göra verklighet av detta behöver jag teama ihop med programmerare alternativt hitta investerare eller söka crowdfunding.


Promote